Naxxar Post Office

Naxxar

Ċentru Ċiviku, Vjal Il-Wieħed u Għoxrin ta’Settembru
NAXXAR NXR 1018